Z-Turn IO Cape
759.00 759.0 ZAR
Z-turn Board
2,127.50 2127.5 ZAR
YubiKey Security Key
754.00 754.0 ZAR
YubiKey FIPS
1,193.70 1193.7 ZAR
YubiKey 5 NFC
980.00 980.0 ZAR
YubiKey 5 Nano
1,373.10 1373.1000000000001 ZAR
YF-s201 water flow sensor
46.00 46.0 ZAR
XU4 Shifter Shield
481.85 481.85 ZAR
XU4 Case
210.00 210.0 ZAR
WLAN-61 Dual Band 9/18dBi
1,179.99 1179.99 ZAR
WLAN-60 Dual Band 13/18dBi
1,012.60 1012.6 ZAR
Wio Terminal Battery Chassis
172.50 172.5 ZAR
Wio Terminal
713.00 713.0 ZAR
Wifi Pineapple Tetra Basic
4,365.00 4365.0 ZAR
Wifi Pineapple Nano Basic
2,184.80 2184.8 ZAR
Wifi module 5
530.00 530.0 ZAR
Wifi module 3
220.00 220.0 ZAR